Rådgivning af forældre i skilsmisse- og samværskonflikter

 

Skilsmisse er ofte en vanskelig og belastende krise at skulle igennem. Man kan som forældre have svært ved at overskue hvad der er rigtigt og forkert i forhold til børnenes velbefindende og trivsel.

Derfor er der ofte brug for psykologisk hjælp og rådgivning om, hvordan man som forældre støtter sit barn bedst muligt i den vanskelige proces som en skilsmisse altid er.

Jeg har i flere år arbejdet med dette område og har stor erfaring i rådgivende samtaler med voksne i skilsmissesituationer.

Har du brug for psykologisk rådgivning i en skilsmissesituation, så kontakt mig for en aftale på telefon:
20 66 71 77 eller mail: